headercesar

Atrose Netwerk


Het Artrose Netwerk is opgericht door oefentherapeuten Cesar/Mensendieck.

Het doel van het netwerk is het op een professionele en uniforme manier begeleiden van mensen met artrose om daarmee bij te dragen aan een betere kwaliteit van leven en bewegen.

Alle oefentherapeuten zijn geschoold en volgen jaarlijks bijscholingen. werken volgens een protocol dat speciaal ontwikkeld is voor de behandeling van mensen met artrose klachten. 

Door onderlinge samenwerking en een goede afstemming met andere behandelaars wordt een hoge mate van kwaliteit en efficiency nagestreefd.

Sinds 2017 ben ik deelnemer van het Artrose Netwerk.