headercesar

Atrose netwerk


Het landelijke netwerk chronische pijn wordt gevormd door netwerken van oefentherapeuten Cesar/Mensendieck in verschillende regio's in Nederland.

Doel van het netwerk is het op een professionele en uniforme manier begeleiden van mensen met chronische pijn om daarmee bij te dragen aan een betere kwaliteit van leven en bewegen.

De netwerken werken o.a. samen met revalidatieartsen, reumatologen en anesthesiologen van de pijnpoli's.


Alle oefentherapeuten binnen de netwerken zijn hiervoor geschoold en werken volgens een protocol dat speciaal ontwikkeld is voor de behandeling van mensen met chronische pijnklachten.
Door onderlinge samenwerking en een goede afstemming met andere behandelaars wordt een hoge mate van kwaliteit en efficiency nagestreefd.

In 2013 heb ik hiervoor de scholing gevolgd en in 2014 is het netwerk regio Twente en Achterhoek gaan functioneren.