headercesar

ParkinsonNet


De symptomen van de ziekte van Parkinson en atypische Parkinonismen kunnen sterk verschillen en zijn vaak complex. Daarom is het ParkinsonNet ontwikkeld door het UMC St. Radboud en de Werkgroep Bewegingsstoornissen van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN).

Het ParkinsonNet bestaat uit regionale netwerken van zorgverleners die geschoold zijn in het behandelen en begeleiden van patiënten met de ziekte van Parkinson of op Parkinson lijkende aandoeningen (Parkinsonismen). Deze patiënten worden geconfronteerd met problemen op vele gebieden. Daarom is het belangrijk dat er een multidisciplinair netwerk rondom de patiënt is van zorgverleners met specifieke kennis van deze ziekte.

In een ParkinsonNet zitten de volgende zorgverleners:
-       Neuroloog en Parkinsonverpleegkundige
-       Oefentherapeuten en fysiotherapeuten
-       Logopedisten
-       Ergotherapeuten
-       Diëtisten
-       Psychosociale zorgverleners ( maatschappelijk werk, psychologen, psychiaters)

Sinds 2010 ben ik ParkinsonNet therapeut.

Ik ben aangesloten bij het ParkinsonNet dat gecentreerd is rond de afdeling Neurologie van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix te Winterswijk. Door de centrale ligging van Borculo heb ik ook contacten met zorgverleners uit het ParkinsonNet van Zutphen en Enschede.

In oktober 2012 ben ik gestart met groepstherapie voor mensen met de ziekte van Parkinson.
Dit is op woensdagmiddag in het Andriessenhuis in Borculo.