headercesar

 Bedrijven 
 

Gemiddeld is 1 op de 8 werknemers (12%) mantelzorger. Een mantelzorger combineert langdurig zorgtaken met werk.

Uit onderzoek blijkt dat meer dan 50% van de mantelzorgers overbelast raakt door de combinatie werk en zorgtaken. Hiervan gaat 10% minder werken of stopt met werken en 5-8% heeft ziekteverzuim ten gevolge van overbelasting of verzuimt om zorgtaken te regelen.
In de nabije toekomst is de verwachting dat het percentage mantelzorgers in een bedrijf zal toenemen. De aanstaande vergrijzing en vergroening, het overheidsbeleid ten aanzien van de arbeidsparticipatie van vrouwen en oudere werknemers en de bezuinigingen in de AWBZ werken dit in de hand.

Mantelzorg is iets dat je overkomt, het is niet te plannen en kan niet zomaar worden beëindigd. Daarmee is (of wordt) het een zaak van werknemer en werkgever.

Weet u hoeveel werknemers in uw bedrijf mantelzorger zijn?
Als mantelzorgmakelaar kan ik u helpen hier zicht op te krijgen. Daarbij kan ik meedenken bij  het ontwikkelen van mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid en mantelzorgers binnen uw bedrijf ondersteunen.

Wat levert mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid op:
- Aantrekkelijk bedrijf door goede arbeidsvoorwaarden
- Werknemers blijven behouden voor het bedrijf en zijn loyaal aan het bedrijf
- Verzuimkosten dalen

Is dit iets voor uw bedrijf neem dan contact met mij op. Ik kom graag langs voor een gesprek om de mogelijkheden te bespreken

 

Webdesign: Sanne Lindenschot