headercesar

Vergoedingen en kosten
 

Zorgverzekeraars
Vrijwel alle aanvullende verzekeringen van  Turien Co (Avéro en VGZ), IAK, Univé, Univé Zekur, VGZ, IZA  (alleen Comfort Classic) en Menzis (vanaf Extra Verzorgd 2 en hoger) vergoeden kosten van de mantelzorgmakelaar.
Informatie over de precieze vergoedingen per aanvullende verzekeringen is vermeld op de lijst vergoeding zorgverzekeraars 2018.

CZ kent onder voorwaarden een vergoeding voor de Mantelzorgmakelaar. 

Werkgevers
Er zijn werkgevers die bereid zijn de mantelzorgmakelaar te vergoeden als er sprake is van een combinatie van mantelzorg en arbeid. Deze vraag wil ik, indien gewenst, graag voor u bespreken met de werkgever.

Kosten
De kosten die door een zorgverzekeraar vergoed worden zijn afhankelijk van de aanvullende verzekering.
Voor de inzet van diensten van de mantelzorgmakelaar die niet (meer) worden vergoed door een zorgverzekeraar of werkgever geldt een uurtarief van € 70,- excl. BTW.

 

 

Webdesign: Sanne Lindenschot