headercesar

Duizeligheidnet

Er zijn verschillende oorzaken en verschijningsvormen  van duizeligheid. Om de behandeling van deze klachten te verbeteren is er door de Gelre Ziekenhuizen een Kenniscentrum Duizeligheid opgericht. Hier worden therapeuten geschoold in onderzoek en behandeling van duizeligheid.

Er zijn verschillende vormen van duizeligheid:

1. Benigne Paroxysmale Positie Duizeligheid (BPPD)

Deze wordt vaak uitgelokt door specifieke bewegingen, duurt kort maar de duizeligheid is hevig.                Dit is een veel voorkomende vorm van (draai)duizeligheid die goed te behandelen is. 

2. Unilaterale of bilaterale perifere vestibulaire dysfunctie

Dit wil zeggen dat er uitval of verminderde functie is van één of beide evenwichtsorganen. Hierbij hoort een duizeligheid die uren tot dagen kan aanhouden.                                                                                      Bij deze vorm van duizeligheid wordt met gerichte oefeningen gewerkt aan het verminderen van de symptomen en het verminderen van de angst zodat u dagelijkse activiteiten beter kan uitvoeren.

 3. Duizeligheid bij hyperventilatie

Dit komt vaak voor, bij 30% van de onderzochte patiënten in de duizeligheidpoli is hyperventilatie de oorzaak.                                                                                                                                              Bij deze vorm van duizeligheid wordt adem- en ontspanningsoefeningen aangeboden.

Sinds 2014 ben ik gecertificeerd duizeligheidtherapeut bij het Kenniscentrum Duizeligheid van het Apeldoorns duizeligheidcentrum (ADC).