headercesar

VOOR MANTELZORGERS


Wanneer u langdurig en onbetaald zorgt voor iemand met een beperking, ziekte of handicap uit uw directe omgeving bent u een mantelzorger. 

Als mantelzorger voer je vaak mede de regie over de organisatie van de zorg. Dit is niet alleen meegaan naar de specialist of medicijnen halen bij de apotheek. U kunt ook te maken krijgen met instanties en wettelijke regelingen voor het aanvragen van speciale voorzieningen, aanpassingen of een indicatiestelling.

Weet u de weg bij het aanvragen van thuiszorg, het regelen van een hoog-laag bed of het aanvragen van een woningaanpassing. Kent u de wettelijke mogelijkheden voor zorgverlof?
Als mantelzorgmakelaar help ik u hierbij en kan ik regeltaken van u overnemen.

In een intake wordt besproken waar uw vragen liggen op het gebied van wonen, zorg, werk, inkomen en welzijn. Het is uw keuze welke regeltaken de mantelzorgmakelaar op zich neemt.

Voorbeelden van regeltaken die ik van u kan overnemen zijn:

-          Aanvraagformulieren WMO voorzieningen invullen voor bv. woningaanpassingen,  
           vervoersaanvraag, hulpmiddelen, enz.
-          Indicaties regelen voor bv. verzorging en verpleging
-          Opstellen van bezwaarschriften bij afgewezen aanvragen (WMO, CIZ)
-          Informatie geven over de mogelijkheden van zorg in natura en persoonsgebonden
           budget in uw situatie
-          Contact leggen en onderhouden met officiële instanties (CAK, CIZ, gemeente, BJZ,  
           zorgaanbieders, enz.)
-          Ondersteuning bij combinatieproblemen arbeid en zorg (verlofmogelijkheden of
           flexibel werken)
-          Ondersteuning van gesprekken met uw werkgever

Webdesign: Sanne Lindenschot